Sosyal Uygunluk Politikamız

Sosyal Uygunluk Politikamız

• Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve topluma daha iyi bir gelecek sağlamak için gerekli yöntemleri geliştirmek.

• İşimizin çevre üzerindeki etkisini sürekli olarak iyileştirmeye çalışmak.

• Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için tüm sistemleri sürekli olarak iyileştirmek.

• Yaşadığımız çevreyi koruyabilmek için bizimle birlikte çevreye duyarlı tedarikçilerle çalışmayı sürdürmek ve geliştirmek.

• İnsan hakları ihlallerine oluşmasına engel olmak.

• Her çeşit zorla çalıştırma ve zorunlu çalıştırmayı kaldırmak.

• Çocuk işçi çalıştırmamak.

• Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza ayrımcılık uygulamamak.

• Yolsuzluklara ve özellikle rüşvete karşı gerekli sistemleri uygulamak.

• Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme, sendikalaşma, toplu çalışma hakkını kullanmasına ve birleşme özgürlüğüne saygı göstermek

• Tedarik zincirimiz ve tüm iş ilişkilerimiz için sosyal uygunluk beklentilerini sağlamak, uygun şekilde sistemlerin kurulmasını sağlamak ve yönlendirmek

KENDİN TASARLA!

Türkiyede ilk ve tek PELSAN tarafından müşterilerine sunulan "Kendi Tasarla" sistemiyle müşterilerimiz istedikleri tasarımları oluşturabiliyor. Zengin karakter kütüphanesinden istenilen renklerde birçok yaratıcı tasarım oluşturulabiliyor.

SEKTÖRLER