İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalışarak üretim yapmak,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek riskleri önceden belirleyerek gerekli önlemleri almak
  • İSG konusunda yasal ve diğer şartlar ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek
  • Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek
  • Çalışanlarımızın danışma ve katılımını sağlayarak İSG kurumsal kültürümüzü geliştirmek
  • Yeni projelerde ve proses değişikliklerinde iş güvenliğini ve ergonomi koşullarını ön planda tutmak, 
  • İşyerinde hizmet veren yüklenici / alt yüklenici ve ziyaretçilerin PELSAN’ın koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallarına uymalarını sağlamak,

KENDİN TASARLA!

Türkiyede ilk ve tek PELSAN tarafından müşterilerine sunulan "Kendi Tasarla" sistemiyle müşterilerimiz istedikleri tasarımları oluşturabiliyor. Zengin karakter kütüphanesinden istenilen renklerde birçok yaratıcı tasarım oluşturulabiliyor.

SEKTÖRLER