Enerji Politikamız

Enerji Politikamız

  • Enerji kaynaklarını etkin kullanacak ve enerji, hammadde tüketimini azaltacak tedbirleri alarak gelecek nesillere daha fazla kaynak ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak,

  • Enerji amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli olan insan, altyapı ve teknolojik kaynaklar analiz edilmekte ve şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli her türlü kaynak devreye alınarak enerji performansının arttırılmasına destek sağlamak,

  • Enerji yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmek,

  • Enerji verimini destekleyen ürün, makine, ekipman ve hammadde seçimi ile enerji kullanımı ve tüketimi kontrol altına almak

  • Çalışanlarımızın görevlerinden doğan yetki ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacakları eğitim ve yetkinlik konuları analiz etmek ve yeteri seviyede kaynak ayırmak,

  • Gerek çalışanlarımızın gerekse diğer tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri belirlemek analiz etmek ve gerek yasalara gerekse diğer tüm şartlara tam uyum sağlamak,

  • İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme faaliyetleri ile enerji kullanımını ve tüketimini olumsuz yönde etkileyen makine, ekipman ve/veya sistemlerin daha çevre ve enerji dostu olanları ile değişimini sağlamak ve gerekli bakım onarım faaliyetleri ile önemli enerji kaynaklarını sürekli kontrol altında tutmak

KENDİN TASARLA!

Türkiyede ilk ve tek PELSAN tarafından müşterilerine sunulan "Kendi Tasarla" sistemiyle müşterilerimiz istedikleri tasarımları oluşturabiliyor. Zengin karakter kütüphanesinden istenilen renklerde birçok yaratıcı tasarım oluşturulabiliyor.

SEKTÖRLER