Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Pelsan Tekstil olarak bilgi varlıklarımızın, faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak ve bu varlıkların kullanıldığı süreçlerde ve lokasyonlarımızda bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kriterleri ile kontrol altında tutulmasını sağlamak için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uyguluyoruz.

yönetimi olarak taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir.

  • Bilgiyi tehdit ve risklere karşı Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik kriterleri ile birlikte kontrol altında tutmak,

  • Bu politikanın uygulanabilmesi için gereken kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamak, politikayı çalışanlarımıza duyurmak,

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, ISO 27001 BGYS standardına, Politika ve Prosedürlerimize uyumlu olarak yürütülmesini ve uyulmasını sağlamak,

  • Bilgi güvenliği ihlallerine, gerekliyse disiplin sürecini çalıştırarak karşılık vermek. İhlal olaylarının takibi ve yönetimine ilişkin gerekli eğitim, kaynak ve altyapının oluşturulmasını sağlamak.

  • Tedarikçi ve taşeronlarımız ile ilişkilerimizi, Bilgi Güvenliğimize etkisini ve risklerini göz önünde bulundurarak yönetmek,

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için BGYS performansını yönetim olarak izleyip değerlendirerek, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

  • İç kontroller uygulayarak kuruluş içi denetimlerde bulunmak ve sonuçlarına göre gerekli düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

KENDİN TASARLA!

Türkiyede ilk ve tek PELSAN tarafından müşterilerine sunulan "Kendi Tasarla" sistemiyle müşterilerimiz istedikleri tasarımları oluşturabiliyor. Zengin karakter kütüphanesinden istenilen renklerde birçok yaratıcı tasarım oluşturulabiliyor.

SEKTÖRLER