Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Pelsan Tekstilolarak bilgi varlıklarımızınve faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak ve bu varlıkların kullanıldığı süreçlerde ve lokasyonlarımızda bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kriterleri ilekontrol altında tutulmasını sağlamak için ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uyguluyoruz.

Pelsan Tekstil yönetimi olarak taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir.

  • Bilgi’yi tehdit ve risklere karşı Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik kriterleri ile birlikte kontrol altında tutmak,
  • Bu politikanın uygulanabilmesi için gereken kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamak, politikayı çalışanlarımıza duyurmak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, ISO 27001:2013 BGYS standardına, Politika ve Prosedürlerimize uyumlu olarak yürütülmesini ve uyulmasını sağlamak,
  • Bilgi güvenliği ihlallerine, gerekliyse disiplin sürecini çalıştırarak karşılık vermek. İhlal olaylarınıntakibi ve yönetimine ilişkingereklieğitim, kaynak ve altyapının oluşturulmasını sağlamak.
  • Tedarikçi ve taşeronlarımız ile ilişkilerimizi, Bilgi Güvenliğimize etkisini ve risklerini gözönünde bulundurarak yönetmek,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesiiçin,BGYS performansınıyönetim olarak izleyip, değerlendirerek, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • İç kontrolleruygulayarak kuruluş içi denetimlerde bulunmak ve sonuçlarına göre gerekli düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

KENDİN TASARLA!

Türkiyede ilk ve tek PELSAN tarafından müşterilerine sunulan "Kendi Tasarla" sistemiyle müşterilerimiz istedikleri tasarımları oluşturabiliyor. Zengin karakter kütüphanesinden istenilen renklerde birçok yaratıcı tasarım oluşturulabiliyor.

SEKTÖRLER